Norges ledande leverantör av färister

Ferist.no/Lonbakken Mek. Verksted är Norges ledande leverantör av färister och har det enda färistpatentet som är godkänt och dessutom rekommenderas av Statens Vegvesen/Vegdirektoratet (norska Trafikverket).